1. Home
  2.  » 
  3. Uitvaart
  4.  » Begrafenis ondernemer Dordrecht
Uitvaartleiders crematorium Dordrecht

Begrafenis ondernemer Dordrecht

Een uitvaartondernemer, ook wel begrafenisondernemer, uitvaartverzorger of lijkbezorger genoemd, is een commerciële dienstverlener die uitvaarten verzorgt. In het verleden werd meestal de naam “begrafenisondernemer” gebruikt, en vooral in Vlaanderen is deze term nog zeer gangbaar. Maar omdat er inmiddels zowel in Nederland als in Vlaanderen meer crematies worden verzorgd dan begrafenissen, is de naam “uitvaartondernemer” correcter.

Het regelen van de uitvaart

Op het moment dat iemand is overleden, en het lichaam is ‘vrijgegeven’ (in geval van een niet-natuurlijke dood), moet er volgens de Wet op de lijkbezorging een uitvaart plaatsvinden, na ten minste 36 uur na overlijden en niet later dan op de zesde werkdag na de datum van overlijden. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de uitvaart ligt in handen van de nabestaanden. In de Nederlandse Wet op de Lijkbezorging staat: “De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.” Een overledene kan wensen schriftelijk hebben vastgelegd in een testament of codicil, of mondeling afspraken hebben gemaakt. In het geval dat er geen nabestaanden zijn of dat de nabestaanden geen uitvaart kunnen of willen regelen, is de burgemeester van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, belast met deze verantwoordelijkheid. In beide gevallen wordt voor de regie en praktische uitvoering van de uitvaart meestal een uitvaartondernemer ingeschakeld. Dit is overigens geen verplichting; nabestaanden mogen ook de uitvaart geheel zelf regelen. De uitvaartondernemer voorziet in opdracht van de opdrachtgever (nabestaanden of burgemeester) in het realiseren van de uitvaart volgens de wens van de opdrachtgever en neemt daarbij de wettelijke regelgeving in acht. Begrafenisondernemer Dordrecht

Kwaliteit van de uitvaartondernemer

De uitvaartverzorgers van Dordrecht en omstreken Uitvaartverzorging staan de familie bij, vanaf het moment na het overlijden tot en met het laatste afscheid. Zij hebben kennis van zaken, voelen wensen aan en geven de familie de aandacht die nodig is, daarmee zijn wij niet alleen begrafenisondernemer Dordrecht, maar begeleiden wij u ook met uitvaarten rondom Dordrecht.

Wellicht heeft u door eerdere ervaringen een voorkeur voor een specifieke uitvaartverzorger, of wenst u het liefst een vrouwelijk verzorgster. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. José, Raymond, Esther, Cees, Francien of Mahinder doen er alles aan om u zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. In korte tijd moeten heel veel belangrijke, emotionele beslissingen worden genomen. Het is op die momenten fijn en rustgevend als u wordt bijgestaan door een deskundige. Iemand die dag en nacht voor u klaarstaat en aan wie u alles rondom het regelen van de uitvaart kunt toevertrouwen. Maar ook iemand die de emoties niet uit het oog verliest.

U wilt in zo’n periode omringd worden door lieve mensen en dat zijn de uitvaartverzorgers van DenO zich zeer bewust.

Neem vrijblijvend contact met ons op via 078 6 483 483 of info@uitvaartdordrecht.nl

CONTACT

DenO Hét Uitvaartcentrum
Nassauweg 190
3314 JR Dordrecht
T 078 648 3483
E info@uitvaartdordrecht.nl

KEURMERK UITVAARTZORG

Stichting keurmerk uitvaartzorg